necessitats de cada client

Assessorament

QUÈ FEM?

Oferim un assessorament integral del patrimoni financer fonamentat en el màxim coneixement de les expectatives i necessitats personals de cada client.

Els nostres clients són les persones o famílies, no les seves inversions. Per això els ajudem a dissenyar un pla financer que s’adapti a les seves circumstàncies personals i familiars.

 

Per ajudar-los a dissenyar l’estratègia que millor s’adapti a les seves necessitats i als seus objectius necessitem la seva col·laboració.

QUÈ FEM?

Oferim un assessorament integral del patrimoni financer fonamentat en el màxim coneixement de les expectatives i necessitats personals de cada client.

Els nostres clients són les persones o famílies, no les seves inversions. Per això els ajudem a dissenyar un pla financer que s’adapti a les seves circumstàncies personals i familiars.

 

Per ajudar-los a dissenyar l’estratègia que millor s’adapti a les seves necessitats i als seus objectius necessitem la seva col·laboració.

QUÈ FEM?

Oferim un assessorament integral del patrimoni financer fonamentat en el màxim coneixement de les expectatives i necessitats personals de cada client.

Els nostres clients són les persones o famílies, no les seves inversions. Per això els ajudem a dissenyar un pla financer que s’adapti a les seves circumstàncies personals i familiars.

 

Per ajudar-los a dissenyar l’estratègia que millor s’adapti a les seves necessitats i als seus objectius necessitem la seva col·laboració.

PER QUÈ INVERTEIX?

Quins són els seus objectius financers?

Per què inverteix? Tenir clares les raons i els objectius de la inversió és crític per tenir èxit en el pla financer i ens permetrà ajudar-lo en el disseny de l’estratègia financera, tant per als objectius a curt termini com per als objectius a llarg termini.

NIVELL DE RISC

Quina és la seva actitud davant les inversions?

La sensibilitat respecte al risc i les seves expectatives de rendibilitat ens permetran establir el seu nivell de risc òptim.

PER QUÈ INVERTEIX?

Quins són els seus objectius financers?

Per què inverteix? Tenir clares les raons i els objectius de la inversió és crític per tenir èxit en el pla financer i ens permetrà ajudar-lo en el disseny de l’estratègia financera, tant per als objectius a curt termini com per als objectius a llarg termini.

NIVELL DE RISC

Quina és la seva actitud davant les inversions?

La sensibilitat respecte al risc i les seves expectatives de rendibilitat ens permetran establir el seu nivell de risc òptim.

EL NOSTRE SERVEI D’ASSESSORAMENT

Ginvest Advice

Visió global

Agreguem el seu patrimoni en una sola foto per facilitar-ne el control i el seguiment. La seva cartera d’inversions és més que la suma del producte i les entitats. Analitzem i seguim l’evolució del conjunt de les seves inversions.

Anàlisi i seguiment

Realitzem una anàlisi exhaustiva de la distribució d’actius que millor s’adapti a les seves necessitats, i li proposem els ajustament necessaris en cada moment.

Independència i transparència

Evitem el conflicte d’interessos en la selecció del producte i en la construcció de la cartera proposada.

“La planificació a llarg termini no és pensar en decisions futures,

sinó en el futur de les decisions presents.”

Peter Drucker, escriptor i professor.

“La planificació a llarg termini no és pensar en decisions futures, sinó en el futur de les decisions presents.”

Peter Drucker, escriptor i professor.