Blog

Els mercats de Renda Variable van acabar l'any en màxims malgrat l'expansió de la contagiosa variant Ómicron. Una vegada descomptada...

Al novembre, després d'haver començat el mes amb pujades gràcies als bons resultats publicats per les empreses a banda i...

Davant la certesa d'una inflació més persistent, i amb l’objectiu d’invertir en actius amb poder de fixació de preus, hem...