GINVEST GPS FI

Defensive Selection

Eguneratzea

Likidazio-balioa

Eguneko aldaketa

Urtebetera

Jatorritik

Ondarea

Partaideak

INBERTSIO-POLITIKA ETA HELBURUA

Funtsak Euribor 12m + 50 p.b.-ko urteroko itzulkin bat lortzea espero du, 2 urteko denbora epean, % 2tik beherako batezbesteko hegazkortasunarekin. Horretarako, ondarea errenta finkoko aktiboen konbinazio baten inbertituko da. Errenta finkoko inbertsioa % 90 eta % 99 artean egongo da. Zorroa aktibo-mota bakoitzeko adituek kudeatutako inbertsio-funtsen eta ETFen bitartez ezarriko da.

ARRISKUAK

Funtsaren inbertsioak merkatuko arriskuen eta dibisen truke-motaren gorabeheren mende daude. Funtsak tresna eratorriak erabil ditzake inbertsio-prozesuaren zati gisa.

Funtsaren konpartimenduak ez ditu jasangarritasun faktoreen gaineko eragin kaltegarriak kontutan hartzen, gertakari kaltegarrien gaineko beharrezko diligentzia politikarik ez baitu gaur egun. Ginvestek funtsaren jasangarritasun arrisku gaineko erabakien politika ezarriko du 2021 urtean zehar, bere ESG politika argitaratzearekin batera.

Aktibo-mota:
Errenta aldakorra
Errenta finkoa
Inbertsio alternatiboa
Diruzko aktiboak

PROIEKTUAREN FITXA

ISIN:

ES0125424046

FUNTSAREN KATEGORIA:

Nazioarteko errenta finkoa

BMBNean ERREGISTRATU ZEN EGUNA:

9/10/2020

GUTXIENEKO HARPIDETZA:

10€

GORDAILUZAINA:

Banco Inversis S.A.

KOMISIOA:

%1 Ondarearen gainekoa

%9 Emaitzen gainekoa

DOKUMENTAZIOA

Hautatu egun-tarte bat:

Lortutako errentagarritasuna erakusten du

KUDEATZAILEAK

Francesca Maset Viader

Inbertsioen zuzendaria

Jordi Suñer Borrat

Inbertsioen kudeatzailea