GINVEST GPS FI

Long Term Equity Selection

Eguneratzea

Likidazio-balioa

Eguneko aldaketa

Urtebetera

Jatorritik

Ondarea

Partaideak

INBERTSIO-POLITIKA ETA HELBURUA

Funtsak Euribor12m+800p.b.-ko urteroko itzulkin bat lortzea espero du, 7 urteko denbora-horizontean, % 20tik beherako batezbesteko lurrunkortasunarekin. Horretarako, ondarea errenta aldakorreko zorro batean inbertituko da. Errenta aldakorreko inbertsioa % 80 eta % 100 artean egongo da. Zorroa aktibo-mota bakoitzeko adituek kudeatutako inbertsio-funtsen eta ETFen bitartez ezarriko da.

ARRISKUAK

Funtsaren inbertsioak merkatuko arriskuen eta dibisen truke-motaren gorabeheren mende daude. Funtsak tresna deribatuak erabil ditzake inbertsio-prozesuaren zati gisa.

Aktibo-mota:
Errenta aldakorra
Errenta finkoa
Inbertsio alternatiboa
Diruzko aktiboak

PROIEKTUAREN FITXA

ISIN:

ES0125424038

FUNTSAREN KATEGORIA:

Nazioarteko errenta aldakorra

BMBNean ERREGISTRATU ZEN EGUNA:

19/10/2018

GUTXIENEKO HARPIDETZA:

10€

GORDAILUZAINA:

Banco Inversis S.A.

KUDEAKETA-KOMISIO:

%1 Ondarearen gainekoa

%9 Emaitzen gainekoa

DOKUMENTAZIOA

Hautatu egun-tarte bat:

Lortutako errentagarritasuna erakusten du

KUDEATZAILEAK

Francesca Maset Viader

Inbertsioen zuzendaria

Jordi Suñer Borrat

Inbertsioen kudeatzailea