Adquantid SICAV SIF

European Top Ideas Equity

Actualització

Valor liquidatiu

Canvi del dia

A l'any

Des de l'origen

Patrimoni

Partícips

POLÍTICA D’INVERSIÓ I OBJECTIU

Proporcionar un creixement del capital principalment mitjançant la inversió en valors de renda variable d’empreses europees. Per a aconseguir l’objectiu, el fons invertirà en una cartera selecta que, al seu parer, ofereix el millor potencial de creixement futur.

CONSIDERACIONS DE RISC

Les inversions en accions estan subjectes als riscos del mercat i, potencialment, als riscos dels tipus de canvi. Aquest fons pot fer servir instruments financers derivats com a part del procés d’inversió. Això pot fer augmentar la volatilitat dels preus del fons, en amplificar els esdeveniments del mercat.

Tipus d'actiu:
Renda variable
Renda fixa
Inversió alternativa
Actius monetaris

FITXA DEL PRODUCTE

ISIN:

LU1322878569

CATEGORIA DEL FONS:

Renda variable europea

DATA DE REGISTRE A LA CNMV:

13/01/2016

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA:

125.000€

DIPOSITARI:

Quintet Private Bank

COMISSIÓ:

Gestió 1,75%

Èxit 20%

DOCUMENTACIÓ

Seleccioni un rang de dates:

Mostra la rendibilitat obtinguda

ASSESSORS

Francesca Maset Viader

Directora d’inversions

Jordi Suñer Borrat

Gestor d’inversions