Fecha
10 octubre 2023

Compartir

Què és un pla de pensions?

Què es un pla de pensions?

La planificació financera és una part crucial de la vida de qualsevol persona que aspiri a l’estabilitat econòmica i la seguretat en el futur. Un dels elements essencials en aquesta planificació és el “Pla de Pensions”.

Un pla de pensionsés una eina financera dissenyada per a ajudar les persones a estalviar i invertir diners durant la seva vida laboral per a garantir un flux d’ingressos estable durant la seva jubilació.

Els inversors realitzen contribucions periòdiques al seu pla ja sigui de manera voluntària o a través d’acords amb la seva empresa. Aquestes contribucions poden ser deduïbles d’impostos en molts països, la qual cosa proporciona un incentiu addicional per a estalviar. A Espanya els plans de pensions són deduïbles.

Pots llegir el nostre article “Com funciona un pla de pensions” si necessites aprofundir més sobre aquest tema.

Quin és l’objectiu?

L’objectiu principal d’aquesta inversió és generar rendiments i augmentar el valor del patrimoni financer amb el temps. Això permet que els teus estalvis creixin al llarg dels anys, ajudant-te a construir un fons d’inversió robust per a la teva jubilació.

Existeixen diferents tipus de plans, por exemple, el de renda fixa o el de renda variable.

 

Límits i deducció fiscal

La deducció fiscal està subjecta a un límit establert per la llei. T’expliquem els límits tant per a plans individuals com per a conjunts:

  • Individual:

El límit de les aportacions a plans de pensions en 2023 és de 1.500€. És a dir, en presentar la declaració de la renda, es poden deduir fins a 1.500€ per aportacions a plans de pensions, o fins al 30% de la base imposable de l’impost (els ingressos totals).

Cal tenir en compte que s’aplica sempre el límit menor entre 1.500€ o el 30% dels ingressos, la quantitat menor.

  • Conjunt:

El límit de les aportacions a plans de pensions conjunt en 2023 és de 10.000 € fins a un màxim del 30% de la base imposable.

Rescatar un pla de pensions

a España generalment es permet quan el titular aconsegueix l’edat de jubilació, que varia segons el país. A Espanya l’edat de jubilació està en 67 anys (2023).

No obstant això, en alguns casos específics, com a malaltia greu o desocupació prolongada, és possible rescatar el pla de pensions abans de la jubilació. Depenent del país i les circumstàncies, el rescat anticipat pot estar subjecte a penalitzacions fiscals.

Hi ha diferents opcions per a rescatar un pla de pensions:

  1. Cobrar tots els diners del pla d’un sol pagament, és a dir, en forma de capital.
  2. Rescatar en forma de renda. Suposa fixar una periodicitat, el més habitual és retirar els estalvis de manera mensual, de tal manera que sigui un salari o es complementi amb la pensió.
  3. De forma mixta. Retires una part en forma de capital, és a dir, retirar els diners d’un sol pagament i una altra part el deixes per a cobrar-lo en forma de renda.
  4. En disposicions. Pots decidir com cobrar el pla de pensions en dates i quanties sense periodicitat determinada.

Fecha
10 octubre 2023

Compartir

Llamar Contactar