GINVEST GPS FI

Dynamic Selection

Eguneratzea

Likidazio-balioa

Eguneko aldaketa

Urtebetera

Jatorritik

Ondarea

Partaideak

INBERTSIO-POLITIKA ETA HELBURUA

Funtsak Euribor12m+600p.b.-ko urteroko itzulkin bat lortzea espero du, 7 urteko denbora-horizontean, % 15etik beherako batezbesteko lurrunkortasunarekin. Horretarako, ondarea errenta finko, errenta aldakor eta inbertsio alternatiboko aktiboen konbinazio batean inbertituko da. Errenta aldakorreko inbertsioa % 65 eta % 75 artean egongo da. Zorroa aktibo-mota bakoitzeko adituek kudeatutako inbertsio-funtsen eta ETFen bitartez ezarriko da.

ARRISKUAK

Funtsaren inbertsioak merkatuko arriskuen eta dibisen truke-motaren gorabeheren mende daude. Funtsak tresna eratorriak erabil ditzake inbertsio-prozesuaren zati gisa.

Funtsaren konpartimenduak ez ditu jasangarritasun faktoreen gaineko eragin kaltegarriak kontutan hartzen, gertakari kaltegarrien gaineko beharrezko diligentzia politikarik ez baitu gaur egun. Ginvestek funtsaren jasangarritasun arrisku gaineko erabakien politika ezarriko du 2021 urtean zehar, bere ESG politika argitaratzearekin batera.

Aktibo-mota:
Errenta aldakorra
Errenta finkoa
Inbertsio alternatiboa
Diruzko aktiboak

PROIEKTUAREN FITXA

ISIN:

ES0125424020

FUNTSAREN KATEGORIA:

Nazioarteko errenta aldakor mistoa

BMBNean ERREGISTRATU ZEN EGUNA:

19/10/2018

GUTXIENEKO HARPIDETZA:

10€

GORDAILUZAINA:

Banco Inversis S.A.

KOMISIOA:

%1 Ondarearen gainekoa

%9 Emaitzen gainekoa

DOKUMENTAZIOA

Hautatu egun-tarte bat:

Lortutako errentagarritasuna erakusten du

KUDEATZAILEAK

Francesca Maset Viader

Inbertsioen zuzendaria

Jordi Suñer Borrat

Inbertsioen kudeatzailea