GINVEST AM

Som una boutique financera independent, especialitzada en la gestió i l’assessorament del patrimoni financer.

Ginvest Asset Management és una societat gestora d’institucions d’inversió col·lectiva (SGIIC), regulada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i adherida al Fons General de Garantia d’Inversions (FOGAIN).

GINVEST AM

Som una boutique financera independent, especialitzada en la gestió i l’assessorament del patrimoni financer.

Ginvest Asset Management és una societat gestora d’institucions d’inversió col·lectiva (SGIIC), regulada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i adherida al Fons General de Garantia d’Inversions (FOGAIN).

Vehicles d’inversió

Visualitzi el camí futur de les seves inversions.

Visualitzi el camí

futur de les seves

inversions.

GESTIÓ

Servei de gestió discrecional de carteres.

Oferim un servei de gestió discrecional de carteres per a aquells clients que volen delegar la presa de decisions de la seva cartera d’inversions.

ASSESSORAMENT

Assessorament integral del patrimoni financer.

Oferim un assessorament integral del patrimoni financer fonamentat en el màxim coneixement de les expectatives i necessitats personals de cada client.