Back to basics. Active.

Gestió activa? passiva? temàtica? Active.


El propòsit fonamental d’invertir és traspassar capital d’aquells amb excedent per a finançar les idees i projectes d’aquells
managers o companyies que vegin oportunitats per a obtenir una rendibilitat (tangible i/o intangible). Aquestes inversions són les que aporten valor, ja que generen progrés no sols per a la mateixa companyia sinó també per a la societat en el seu conjunt. Per exemple, la intel·ligència artificial i els seus usos en múltiples sectors, com machine learning, que comporta eficiències en temps i estalvi de costos.

Com a gestors i selectors, analitzem aquests projectes, la seva viabilitat econòmica a llarg termini, avantatges competitius, sostenibilitat, creixement orgànic, a més dels riscos inherents i les polítiques de govern d’aquestes empreses per a, posteriorment, valorar i decidir segons encaix en la cartera estratègica. 


Tot això requereix un procés de maduració i, per tant, el seu fruit s’aconsegueix a mitjà i llarg termini. En canvi, la indústria financera i el mercat actualment valora les inversions segons la rendibilitat en el curt termini comprant o venent segons sectors, estils… etc. L’inversor deixa de veure l’objectiu central de la inversió per a centrar-se en el curt termini: notícies que generen soroll i poden influir en la presa de decisions ja feta. Res a veure amb la creació de valor per a l’inversor a llarg termini que comentàvem a l’inici.

Conseqüència d’això és la florida de l’oferta de fons passius i també temàtics.

L’esclat de la pandèmia va comportar el boom imparable dels fons temàtics. Els inversors els demanen. Segons xifres Morningstar en 2020 es van llançar 250 fons classificats com a temàtics, però durant 2021 es va duplicar aquesta xifra. La popularitat creix, però com tota inversió cal no oblidar els riscos: la temàtica ha de ser duradora, ha d’haver-hi una bona selecció d’accions i comprades a una valoració atractiva.

Així i tot, la probabilitat de guanyar en el llarg termini és reduïda. Segons dades de MorningStar a 31 març 2021 en el primer any un 70% bat als índexs però, a partir del tercer any es desploma a menys del 50%. A més, cal tenir en compte que els que no van funcionant es van tancant i liquidant.

Afegir també, que molts d’aquests fons inverteixen en les mateixes empreses. Per exemple, en el mercat americà hi ha empreses (sobretot petites) en què els fons temàtics copen gairebé el 40% de la liquiditat que cotitza en el mercat.

D’altra banda, està la inversió passiva. Aquesta ofereix liquiditat, fàcil accés a mercat i és més barata que la gestió activa, però sense un objectiu o referència clar quant als projectes on invertir, sinó que inverteix en totes les empreses en global (de l’índex triat) on moltes vegades l’objectiu és intentar avançar-se al comportament del mercat en general. Confonent al client entre volatilitat/menors costos en el curt termini i la creació de valor en el llarg termini.

Així també un gran nombre de companyies prefereixen remunerar a l’accionista en el curt termini (via dividends o recompra accions) en lloc d’invertir en el seu propi futur només per a intentar acontentar-los. Afortunadament, això està canviant gràcies a la implantació d’un capitalisme conscient o d’una visió més socialment responsable.

Invertir activament, és prendre risc en una selecció de projectes/empreses per a aconseguir una rendibilitat en el llarg termini i no focalitzar-nos en el curt termini només per a reduir costos i ser més predictius versus el mercat o la competència. Es tracta de comprometre’s amb el co-inversor per a tractar de proporcionar-li l’educació financera necessària perquè siguin realment co-inversors en el llarg termini d’aquelles empreses que busquen re-invertir capital en noves oportunitats, creant valor.


Com a gestors/selectors de fons hem d’invertir en aquelles companyies/oportunitats basant-nos no en el rendiment del preu de l’acció en el curt termini, sinó en el progrés que poden aportar al
co-inversor i a la societat en el llarg termini.

 

 

 

 

Francesca Maset Viader

Directora de inversions