Data
9 abril 2024

Compartir

Què ha passat el primer trimestre de 2024?

 

El primer trimestre de 2024 ha començat de manera molt positiva en els àmbits macroeconòmic i microeconòmic.

En el pla macroeconòmic, s’ha consolidat un escenari d’aterratge suau per a l’economia, mentre que en el microeconòmic, les empreses en general estan reportant bons resultats.

A més, el sentiment dels inversors, mesurat pel Sentix, també és optimista.

Existeix cert consens a esperar un creixement mundial i un alentiment de la inflació, encara que es preveu més tard de l’esperat.

Això ha portat al fet que les expectatives de baixades de tipus d’interès de la Reserva Federal americana (FED) i del Banc Central Europeu (BCE) s’hagin adaptat, retardant-les fins a l’últim semestre de l’any.

No obstant això, si fem una anàlisi més detalladament veiem que el mercat pot estar sent complaent, ja que existeixen alguns riscos:

En el pla macroeconòmic:

  • Riscos geopolítics, com els conflictes bèl·lics a Ucraïna i Orient Mitjà.
  • Riscos econòmics, com el conflicte comercial i tecnològic entre els Estats Units i la Xina, així com l’elevat volum de deute.

En el pla microeconòmic:

  • Els resultats empresarials, tant a Europa com a gran part dels Estats Units, no han sigut tan bons, a excepció de les 7 magnífiques.

Per tant, és necessari estar atent a aquests riscos, així com a les eleccions americanes que incrementaran la incertesa en un moment on no s’albiren catalitzadors i sembla que totes les bones notícies ja estiguin descomptades.

En aquest context la divergència i la dispersió en les rendibilitats segons zones geogràfiques, actius i sectors representen una oportunitat per a la gestió activa.

Encara que tant l’any passat com aquest, la gestió passiva ha tingut un bon acompliment impulsat pels bons resultats de les principals companyies integrants, com podem veure en el següent gràfic:

No obstant això, durant aquest primer trimestre algunes d’aquestes empreses s’han retirat d’aquest enfocament, la qual cosa ens porta a preveure que la selecció serà encara més crucial enguany i una font important d’alfa.

A més, tant els EUA com Europa estan travessant un cicle d’ajust desincronizat.

La pandèmia de COVID-19 i les creixents tensions geopolítiques han ressaltat la vulnerabilitat en termes energètics i tecnològics en aquestes regions, la qual cosa ha portat a una tendència de “relocalització” per a recuperar l’autonomia econòmica i tecnològica.

Totes dues regions s’han embarcat en aquest procés amb resultats desiguals.

 

Estats Units i Europa

Als Estats Units, s’ha impulsat a través de polítiques fiscals com l’Acta IRA, Xips Act o Infraestructure Act, que han facilitat la “relocalització” de cadenes de subministrament i l’atracció d’empreses estrangeres al territori nord-americà.

Això ha afavorit l’ocupació i el creixement econòmic fomentant un dinamisme que també impulsa a les petites i mitjanes companyies proveïdores.

A aquest, estan realitzant una transició energètica aprofitant la intel·ligència artificial com una eina disruptiva en aquesta transformació integral de l’economia.

Per exemple, els projectes renovables iniciats als EUA aquest 2024 dupliquen els d’Europa.

En canvi, Europa no està aconseguint els mateixos resultats.

D’altra banda, aquesta repatriació als Estats Units i la cerca d’una menor dependència de la Xina en tecnologia i energies renovables, afavoreix la fragmentació i beneficia a altres països “amics” com l’Índia, Vietnam o Mèxic.

 

Xina

la Xina amb un creixement “esperat” del 5% enguany es manté com una incògnita per la falta de confiança del consumidor derivada de la crisi immobiliària encara latent.

 

Japó

Tot lo contrari que a Xina. És un mercat que aporta descorrelación i que disposa d’uns catalitzadors propis: reformes corporatives empresarials, estímuls governamentals o millora de la retribució a l’inversor.

 

Com han reaccionat els mercats financers?

 

Aquest nou entorn econòmic pot donar lloc a una major divergència no sols entre regions geogràfiques o sectors, com hem esmentat, sinó també entre classes d’actius.

La diversificació és una dels avantatges de la inversió en multiactius però és més beneficiosa quan la rendibilitat dels diferents actius es mou de manera diferent, és a dir, no està ben correlacionada.

Aquest nou entorn econòmic pot donar lloc a una major divergència no sols entre regions geogràfiques o sectors, com hem esmentat, sinó també entre classes d’actius.

La Renda Fixa, en tot el seu espectre, ja representa una oportunitat en si mateixa en oferir una rendibilitat sense risc.

L’excés de liquiditat que ha contribuït a mantenir molts actius a l’alça des de la crisi financera mundial està retrocedint a mesura que els bancs centrals retiren estímuls i augmenten les tensions geopolítiques.

Les pujades del bitcoin i l’or així ho corroboren.

Una bona selecció serà clau en un any que s’antulla favorable a les carteres multiactiu.

 

Rendibilitats Ginvest Asset Management

En aquest context, les rendibilitats acumulades en el trimestre van ser:

  • Ginvest GPS Conservative: 1,32%
  • Ginvest GPS Balanced: 3,42%
  • Ginvest GPS Dynamic: 5,08%
  • Ginvest GPS Long Term: 7,24%

Durant el trimestre els fons s’han mantingut neutrals quant a assignació d’actius (Renda Variable i Renda Fixa).

 

Renda Fixa

Quant a selecció, en Renda Fixa prioritzem fons amb durades baixes en ser els que ofereixen un major rendiment amb un menor risc i gairebé sense volatilitat. Dins d’aquest segment ens inclinem pel crèdit d’alta qualitat creditícia sent selectius en el crèdit de baixa qualitat en oferir una millor rendibilitat.

Mantenim una petita posició tàctica en durada a través de governs globals a l’ésser els principals beneficiaris en moments de volatilitat.

 

Renda Variable

Quant a Renda Variable, les nostres conviccions basades en diferents motors de creixement com són el Japó i els seus catalitzadors propis, Àsia i la seva ingent classe mitjana, la disrupció tecnològica en els diversos sectors o la inversió en els beneficiaris de la relocalització ens han aportat valor. 

Referent al nostre posicionament tàctic en USD, actualment no tenim risc dòlar mantenint cobertures per a tots aquells fons exposats a aquesta divisa.

Data
9 abril 2024

Compartir

Llamar Contactar