Data
10 octubre 2023

Compartir

Com funciona un pla de pensions?

Guía completa sobre cómo funciona un plan de pensiones

 

En este artículo, profundizaremos en cómo funcionan los planes de pensiones, un componente fundamental en la planificación financiera personal y un elemento clave ofrecido por nuestra gestora de fondos de inversión. 

Si necesitas el concepto básico te recomendamos leer nuestro artículo “Qué son los planes de pensiones“. 

¿Cómo funciona un plan de pensiones? 

La gestión de activos en un plan de pensiones es un componente esencial para asegurar una jubilación segura. 

 • Personalización de tu estrategia de inversión

Antes de invertir en un plan de pensiones, es importante personalizar la estrategia de inversión. No es lo mismo invertir en un plan de pensiones de renta variable que en renta fija. Hay que establecer  metas claras, evaluar tus necesidades financieras durante la jubilación y los riesgos que quieres asumir. 

Aquí es donde entra en juego papel del asesor financiero, tu aliado en la toma de decisiones. Un asesor experimentado te guiará en la selección de la estrategia de inversión más adecuada según tus objetivos y tolerancia al riesgo. 

 • Inversió en pla de pensions

Una vegada definida la teva estratègia d’inversió, pots començar a fer aportacions al pla de pensions. Aquestes aportacions poden realitzar-se de manera periòdica o en aportacions úniques, segons la teva preferència i capacitat financera.

Els inversors tenen la flexibilitat de realitzar contribucions als seus plans de pensions de manera voluntària o a través d’acords amb l’empresa.

Les contribucions voluntàries són aportacions que un individu realitza de manera independent, generalment des dels seus ingressos personals.

D’altra banda, els acords laborals permeten que els ocupadors facin aportacions en nom dels empleats com a part d’un paquet de beneficis o incentius per a la jubilació.

 • Deducció

Un avantatge dels plans de pensions és el tractament fiscal favorable que molts països ofereixen. A Espanya els plans de pensions són deduïbles d’impostos. Això significa que les contribucions que realitzes redueixen la teva base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en la declaració d’impostos.

 • Rescat

A Espanya el rescat d’un pla de pensions es permet quan el titular aconsegueix l’edat de jubilació. Actualment l’edat de jubilació a Espanya és de 67 anys.

Es pot rescatar un pla de pensions abans de la jubilació en casos específics com a situacions de malaltia greu o desocupació prolongada. És important recordar que, depenent del país i les circumstàncies, el rescat anticipat pot comportar penalitzacions fiscals.

Existeixen diferents opcions adaptades a les necessitats de cada inversor:

 • Rescatar en forma de capital: Aquesta opció permet retirar el pla de pensions d’una vegada. És a dir, en un sol pagament.
 • Rescatar en forma de renda: Consisteix a establir una periodicitat per a rebre els estalvis, sent comú retirar-los de manera mensual. Pot complementar la pensió o proporcionar un ingrés similar a un salari.
 • Rescatar de manera mixta: Es pot rescatar el pla de pensions en un sol pagament (capital) i en renda.
 • Rescatar en disposicions: Aquesta modalitat permet rescatar el pla de pensions com i quan millor et convingui. És a dir, en dates i quanties sense una periodicitat fixa.

Per a optimitzar la teva planificació financera, és aconsellable consultar amb un assessor financer.

Qui intervé?

En un pla de pensions els agents que intervenen són:

 • Participi: Els partícips són les persones que inverteixen en un pla de pensions. En aquest cas, podries ser tu.
 • Entitat dipositària: L’entitat dipositària d’un pla de pensions és qui té la responsabilitat de custodiar els actius del pla de pensions i garantir la seva seguretat.
 • Promotor: Un promotor de pla de pensions és l’entitat que comercialitza i promociona el pla de pensions.
 • Entitat gestora: L’entitat gestora d’un pla de pensions és l’encarregada d’administrar els actius de plans de pensions i prendre decisions d’inversió en nom dels partícips.

Ginvest Asset Managementrealitza la funció d’entitat gestora i també de promotor de plans de pensions.

Contribuir regularment al teu pla de pensions no sols t’ajuda a acumular riquesa al llarg del temps, sinó que també et permet reduir les teves obligacions fiscals actuals, la qual cosa pot millorar significativament la teva situació financera.

Data
10 octubre 2023

Compartir

Llamar Contactar