Conservative Selection

Data:
Valor:
Canvi de dia
Des d'origen:
Aquest any:

POLÍTICA D’INVERSIÓ I OBJECTIU

El fons espera obtenir un retorn anual de l’Euribor12m+250p.b. en un horitzó temporal de 3 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 5%. Per a això, el patrimoni s’invertirà en una convinació d’actius de renda fixa, de renda variable i d’inversions alternatives. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 15% i el 25%. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió i ETFs gestionats per especialistes en cada classe d’actiu.

CONSIDERACIONS DE RISC

Les inversions del fons estan subjectes als riscos de mercat, així com a les fluctuacions del tipus de canvi de les divises. El fons pot utilitzar instruments derivats com a part del procés d’inversió.

El compartiment no pren en consideració les incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat, ja que no disposa actualment de polítiques de diligència deguda en relació amb aquestes incidències adverses. Ginvest en l’exercici de la seva activitat té en compte la sostenibilitat en la presa de decisions.

FITXA DEL PRODUCTE

ISIN: ES0125424012

CATEGORIA DEL FONS: Renda fixa mixta internacional

DATA DE REGISTRE EN LA CNMV: 19/10/2018

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA: 10€

DIPOSITARI: Banc Inversis S.A.

COMISSIÓ:

1% Sobre el patrimoni

9% Sobre els resultats

PARTÍCIPS: 310

PATRIMONI: 42.327M€

DOCUMENTACIÓ

Fitxa mensual – octubre de 2023 [PDF ↓]

Fulletó [PDF ↓]

DFI [PDF ↓]

Reglament de gestió [PDF ↓]

Informe semestral (30/06/2023) [PDF ↓]

Informe semestral (31/12/2022) [PDF ↓]

Informe trimestral (30/09/2022) [PDF ↓]

Informe semestral (30/06/2022) [PDF ↓]

CCAA Ginvest GPS FI [PDF ↓]

Llamar Contactar