Data
1 setembre 2022

Compartir

 

“L’Euríbor està pujant”
“Fins on escalarà l’índex hipotecari?”
“La pujada de l’Euríbor empeny el salt de les hipoteques variables a les fixes”
“L’Euríbor endureix més les vaques magres de setembre”

Aquestes i moltes altres són les notícies amb les quals ens estem trobant diàriament des d’inicis d’any.

Però, què és l’Euríbor i com ens afecta en el nostre dia a dia, l’índex de referència hipotecari per excel·lència?

És un dels índexs més anomenats en la vida quotidiana, però alhora, per a molts el seu significat, càlcul i origen és desconegut. Es va implementar l’1 de gener del 1999, dia en el que entra en vigor l’Euro com a moneda única en 12 estats de la Unió Europea.

És l’acrònim de European InterBank Offered Rate, i és el Tipus Europeu d’Oferta Interbancària, dit amb altres paraules, és el tipus d’interès de la zona euro pel qual els bancs i entitats de crèdit es presten diners entre si a curt termini. Però se’l coneix sobretot per ser el tipus d’interès bàsic per el qual va referenciat el mercat hipotecari, aproximadament serveix de referència per al 90% de les hipoteques a Espanya. Anteriorment, s’utilitzava el Mibor, Madrid InterBank Offered Rate, que tenia la mateixa funció que l’Euríbor però en l’àmbit espanyol.

Es calcula i publica diàriament a partir del tipus d’interès de les transaccions executades dels préstecs interbancaris de les principals entitats bancàries amb major pes monetari de la zona euro, aquestes dades s’extreuen de l’Institut Europeu de Mercats Monetaris (EMMI) on s’elimina el 15% de les operacions amb l’interès més elevat i el 15% de les operacions amb l’interès més baix, aleshores a partir del 70% dels valors restants, es calcula la mitja i s’obté l’euríbor oficial, que en funció de la freqüència de les dades extretes podrà ser setmanal, a un mes, tres mesos, sis mesos o dotze mesos.

Quan sentim a parlar sobre l’Euríbor, l’acostumem a associar a les hipoteques, i no és per menys, degut a que la seva relació és estreta i vinculant. Gran part de la població, en algun moment de la seva vida es planteja demanar una hipoteca, moment en el qual entra en joc el principal dilema d’aquest tipus de préstec: hipoteca a tipus fix o variable?

Una hipoteca a tipus fix es defineix com a un préstec en el qual la quota mensual serà fixa durant el període d’amortització i l’Euribor només entrerà en joc en el moment de negociar aquest tipus fix.

D’altra banda en les hipoteques variables, la quota mensual estarà lligada a l’evolució de l’Euríbor, normalment aquestes es composen per un tipus fix, més el percentatge del Euríbor a 12 mesos. Per tant, si puja l’ Euribor, la quota mensual augmentarà i viceversa. Les entitats bancàries solen revisar i actualitzar les hipoteques variables i les seves quotes cada 6 mesos.

Estadísticament en períodes d’elevats tipus d’interès, les persones opten per una hipoteca de tipus variables, ja que les probabilitats de que l’Euríbor baixi són més elevades. Darrerament hem viscut un període de tipus pràcticament al zero i les persones han optat per realitzar hipoteques a tipus fix. No obstant, segons les previsions d’inflació i les actuacions dels principals bancs centrals, això podria canviar ben aviat.

Encara que, a grans trets, la importància de l’Euríbor està marcada per l’ estreta relació amb les hipoteques, la seva evolució també afecta a altres parts de l’economia com ara la inversió en els mercats financers.

Les fluctuacions de l’Euríbor venen determinades per la pròpia evolució dels tipus d’interès que marca el Banc Central Europeu i les expectatives de la seva evolució.

 

Que està passant actualment?

La inflació provocada pel conflicte bèlic entre Rússia i Ucraïna i les seves conseqüències, com la crisi energètica, ha provocat que el BCE hagi hagut de posar en marxa una política monetària més restrictiva, augmentant els tipus a finals de Juliol del 0% al 0,50% i amb l’expectativa que arribin fins a 0,75%.

L’evolució de l’Euríbor, des d’inicis del d’any, ha fluctuat del -0,477% fins a superar l’1%, deixant enrere el terreny negatiu on es trobava des del 2016. Aquest factor ha representat un creixement significatiu ja que suposa una diferència del 300% en el que va d’any.

 

Com ho estem gestionant?

Per tal de reajustar les nostres carteres i minimitzar l’impacte d’aquesta nova situació, s’ha optat per minimitzar l’exposició en els sectors que es veuen més afectats per aquest fet com poden ser l’immobiliari o Real Estate.

 

 

Robert Saez

Tècnic de control de riscos

 

Júlia Iruela

Tècnica de control de riscos

 

 

 

Data
1 setembre 2022

Compartir

Llamar Contactar