Data
6 maig 2022

Compartir

Durant aquest mes d’abril, l’absència d’avanços significatius al conflicte bèl·lic a Ucraïna i els confinaments a la Xina, han continuat impactant al mercat energètic i de subministraments, afectant les perspectives econòmiques d’algunes empreses. No obstant això, més d’un 80% de les companyies del S&P 500 que han publicat ja els seus resultats, han batut estimacions.

El focus s’ha tornat a centrar en els Bancs Centrals, els missatges d’enduriment de política monetària dels quals s’estan trobant amb la publicació de dades macroeconòmiques que indiquen un refredament econòmic a banda i banda de l’Atlàntic. A més s’espera una nova pujada de tipus per a aquest pròxim mes de maig als EUA.

Tot això s’ha traduït en caigudes als mercats financers tant de Renda Variable com de Renda Fixa. Només algunes matèries primeres com el gas o els cereals van acabar en positiu, ja que la resta es van veure afectades per la menor activitat a la Xina a conseqüència del confinament de part de la seva població.

A més, el dòlar va continuar funcionant com a valor refugi, apreciant-se aquest mes un 4,72%.

No obstant això, haurem d’esperar que la situació s’estabilitzi per a poder veure quines són les conseqüències reals. Fins llavors la volatilitat i incertesa continuaran.

En aquests moments és quan hem de recordar que la volatilitat és intrínseca a qualsevol inversió i que aquesta genera rendibilitat en el llarg termini.

Davant aquesta situació, la nostra cartera estratègica, està posicionada per a fer front a les alces de la inflació i a la volatilitat implícita actual, mitjançant:

A la part de Renda Fixa centrats en baixes durades, bons flotants i algun fons més oportunístics. Per exemple, el mes passat vam incorporar el fons alternatiu DNCA Alpha Bond, fons que s’ha comportat de manera excel·lent en aquest entorn de pujada de tipus, acabant el mes en positiu.

A la Renda Variable continuem infraponderats en aquest actiu. Aquí destaquem la bona evolució d’Àsia i el Japó, zones més aïllades del conflicte bèl·lic i que aporten més estabilitat a la cartera en aquests moments d’incertesa. En quant a tipologia, preferim fons invertits en companyies de qualitat i amb poder de fixació de preus per a poder traspassar l’increment de preus al client final, amb una visió de llarg termini. A més, tàcticament per a aprofitar la situació actual també estem invertits en fons més cíclics i de valor.

Respecte a la cartera, hem realitzat únicament un canvi. A la part CORE del vèrtex de Renda Variable EUA, aquella que ha de replicar al mercat americà, hem incorporat un de gestió passiva o indexat a aquest mercat.

 

 

 

_
Ginvest AM

 

 

 

Data
6 maig 2022

Compartir

Llamar Contactar