Renda Variable Global Pla de Pensions

Data:
Valor:
Canvi de dia
Des d'origen:
Aquest any:

POLÍTICA D’INVERSIÓ I OBJECTIU

El pla de pensions renda variable espera obtenir un retorn anual de Euribor12m+800p.b. en un horitzó temporal major de 7 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 20%. Per a això el patrimoni estarà invertit en una cartera de renda variable. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 80% i el 100%. La cartera s’implementarà a través d’ETFs gestionats per especialistes en cada classe d’actiu.

 

CONSIDERACIONS DE RISC

Les inversions del pla de pensions renda variable estan subjectes als riscos de mercat, així com a les fluctuacions del tipus de canvi de les divises. El fons pot utilitzar instruments derivats com a part del procés d’inversió.

 

Fitxa del producte

DGS: N5416

CATEGORIA DEL FONS: Renda variable internacional

FITXA DE REGISTRE A LA CNMV: 10/11/2021

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA: 10€

DIPOSITARI: Banc Inversis S.A.

PARTÍCIPS: 109

PATRIMONI: 3.473M€

COMISSIÓ:

1,25% sobre el patrimoni

Custòdia 0,08%

 

DOCUMENTACIÓ

 

Fitxa mensual – Maig de 2024:[PDF ↓]

Normes de funcionament: [PDF ↓]

Política d’inversió: [PDF ↓]

Reglament de gestió: [PDF ↓]

Llamar Contactar