Pla de Pensions

Ginvest Renta Variable Global PP

Actualització

Valor liquidatiu

Canvi del dia

A l'any

Des de l'origen

Patrimoni

Partícips

POLÍTICA D’INVERSIÓ I OBJECTIU

El pla de pensions espera obtenir un retorn anual d’Euribor a 12 m + 800 pb en un horitzó temporal superior als 7 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 20 %. Per aconseguir-ho, el patrimoni estarà invertit en una cartera de renda variable. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 80 % i el 100 %. La cartera s’implementarà a través d’ETF gestionats per especialistes en cada classe d’actiu.

CONSIDERACIONS DE RISC

Les inversions del pla estan subjectes als riscos de mercat, així com a les fluctuacions de la taxa de canvi de les divises. El fons pot utilitzar instruments derivats com a part del procés d’inversió.

Tipus d'actiu:
Renda variable
Renda fixa
Inversió alternativa
Actius monetaris

FITXA DEL PRODUCTE

DGS:

N5416

CATEGORIA DEL FONS:

Renda variable internacional

DATA DE REGISTRE A LA CNMV:

10/11/2021

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA:

10€

DIPOSITARI:

Banco Inversis S.A.

COMISSIÓ:

1,25% sobre el patrimoni

Custòdia 0,08%

DOCUMENTACIÓ

Seleccioni un rang de dates:

Mostra la rendibilitat obtinguda

Gestors

Francesca Maset Viader

Directora d’inversions

Jordi Suñer Borrat

Gestor d’inversions