Long Term Equity Selection

Data:
Valor:
Canvi de dia
Des d'origen:
Aquest any:

POLÍTICA D’INVERSIÓ I OBJECTIU

El fons long term equity selection espera obtenir un retorn anual del Euribor12m+800p.b. en un horitzó temporal major de 7 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 20%. Per a això, el patrimoni s’invertirà en una cartera de renda variable. La inversió en renda variable oscil·larà entre el 80% i el 100%. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió i ETFs gestionats per especialistes en cada classe d’actiu.

 

CONSIDERACIONS DE RISC

Les inversions del fons estan subjectes als riscos de mercat, així com a les fluctuacions del tipus de canvi de les divises. El fons pot utilitzar instruments derivats com a part del procés d’inversió.

El compartiment no pren en consideració les incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat, ja que no disposa actualment de polítiques de diligència deguda en relació amb aquestes incidències adverses. Ginvest en l’exercici de la seva activitat té en compte la sostenibilitat en la presa de decisions.

Fitxa del producte

ISIN: ES0125424038

CATEGORIA DEL FONS: Renda variable internacional

DATA DE REGISTRE EN LA CNMV: 19/10/2018

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA: 10€

DIPOSITARI: Banc Inversis S.A.

PARTÍCIPS:529

PATRIMONI: 25.810M€

COMISSIÓ DE GESTIÓ:

1% Sobre el patrimoni

9% Sobre els resultats

 

DOCUMENTACIÓ

Fitxa mensual – octubre de 2023: [PDF ↓]

Fullet: [PDF ↓]

DFI: [PDF ↓]

Reglament de gestió: [PDF ↓]

Informe semestral (30/06/2023): [PDF ↓]

Informe semestral (31/12/2022): [PDF ↓]

Informe trimestral (30/09/2022): [PDF ↓]

Informe semestral (30/06/2022): [PDF ↓]

CCAA Ginvest GPS FI: [PDF ↓]

Llamar Contactar