Data
10 abril 2023

Compartir

Visió de mercat – abril

El mes de Març va estar marcat per la caiguda de Silicon Valley Bank (SVB) als EUA i Credit Suisse (CS) a Europa. El primer com a conseqüència de la laxa normativa que s’aplica als bancs regionals de mida mitjana/petita als EUA i el segon per problemes específics que van derivar en falta de confiança dels dipositants en l’entitat. Tot això va contagiar el sector financer global.

No obstant això, els bancs centrals a banda i banda de l’Atlàntic van seguir amb la seva política de pujades de tipus d’interès.

D’altra banda, la inflació general va baixar, però la subjacent va repuntar sobretot a Europa. A més, tot i que la majoria de dades macroeconòmiques publicades permeten apreciar cert alentiment econòmic, les dades del sector serveis van continuar mostrant fortalesa, tirant de les economies.

Tot això va tenir la seva traducció als mercats financers.

– Davant la volatilitat derivada de la crisi financera causada per SVB i CS, la Renda Fixa Governs va tornar a adoptar el seu rol d’actiu refugi després d’uns anys en què no havia funcionat. Al mes, l’índex de bons governamentals global es va anotar un 2,10%, per sobre fins i tot d’alguns vèrtexs de Renda Variable. La RF corporativa, sobretot High Yield va patir més com a conseqüència dels fets explicats anteriorment.

– En Renda Variable tots els índexs van acabar el mes en positiu. A destacar EUA amb un 3,23% on les caigudes de SVB i CS van fer que el mercat descomptés baixades de tipus d’interès més aviat que tard beneficiant amb això les empreses més de creixement i penalitzant alguns sectors més “value” com seria el financer. RV Emergents va pujar gairebé un 2% per les bones dades macro publicades després de la reobertura de la seva economia.

Aquest entorn va afavorir la depreciació del dòlar, que va ser del 2,43% contra l’euro al mes.

Data
10 abril 2023

Compartir

Llamar Contactar