Com combatre la inflació: De l’estalvi a la inversió.

“L’IPC es dispara”, “Màxims en 29 anys”, “El preu de la llum dispara l’IPC”, “Nivell més alt des de setembre de 1992”. Sí, la setmana passada es va fer públic l’IPC del mes d’octubre a Espanya. Els resultats? Un 5,4% superior comparat amb fa un any i un 1,8% superior comparat amb el mes de setembre. Però a nosaltres, com a estalviadors i inversors que som, com ens afecta i què podem fer davant això?

En primer lloc, què és l’IPC? L’índex de preus al consumidor, o més conegut com a IPC, és un indicador que compara els preus d’un determinat conjunt de béns i serveis, els quals són consumits de forma regular per una família, en un lloc i període concret.

En anunciar que l’IPC interanual d’octubre és un 5,4% superior a Espanya, estem parlant que una família ha hagut de destinar, aquest mes, un 5,4% més de diners per a poder consumir exactament el mateix que fa un any. Entenem aquest consum com a béns i serveis habituals per a tots els residents. Seguint el mateix criteri, la despesa per a consumir el mateix que al setembre, s’ha vist incrementada en un 1,8%.

Per tant, podem afirmar que l’IPC és un índex expressat en percentatge, el qual, en el cas de ser positiu, ens indica que dins d’una economia i en un període concret, es produeix un augment de preus generalitzat respecte a un període anterior. És a dir, que hi ha inflació.

 

I com ens afecta a nosaltres?

 

El primer efecte que percebem està en el consum monetari. Ens veiem obligats a realitzar una major despesa de capital per a obtenir els mateixos béns i serveis que fa un any. Això es trasllada en què la utilitat dels nostres diners es redueix. I no sols impacta en el nostre consum diari, lamentablement també afecta el nostre salari, estalvi i/o qualsevol tipus de renda fixa que percebem. Sigui com sigui la renda percebuda, la seva utilitat perd valor si tot el que consumim de manera habitual ha pujat de preu. Així podem afirmar que, si l’IPC ha incrementat, tard o d’hora percebrem de manera directa o indirecta l’efecte negatiu en el nostre patrimoni, estalvi i hàbits de consum.

Segurament, després de prendre consciència d’ aquest fet, comencem a pensar què podem fer amb els nostres diners, a preguntar-nos si el preu de la llum o de la gasolina continuarà pujant de manera indefinida, i a qüestionar aspectes que, fins avui, semblaven inqüestionables.

Independentment de que aquest augment de preus sigui o no transitori, el més important és entendre la situació en la qual ens trobem, què podem fer amb els nostres diners i l’evolució real del nostre patrimoni/estalvi.

En aquests moments, hem de tenir clars dos factors: En primer lloc, cal ser conscients que deixar els nostres estalvis en el compte corrent o en un dipòsit amb rendiment gairebé nul, és sinònim de pèrdua garantida de poder adquisitiu.

Lamentablement, són temps difícils per als inversors més conservadors, que vivien tranquils amb els seus diners sota la rajola i sense necessitat d’invertir en actius amb major risc.

En segon lloc, és important recordar que l’única cosa que pot fer front a aquest problema és la inversió en actius reals, els quals són els únics que tenen la capacitat de traslladar aquest augment de preus en futures rendes més elevades.

De la mateixa manera, hem de comprendre que la incorporació d’aquesta mena d’actius en la nostra cartera d’inversions aportarà major volatilitat. Aquesta volatilitat serà necessària per a preservar el capital, en termes reals, en el temps establert de la inversió.

El temps, en un escenari inflacionista com l’actual, no és un bon aliat per als estalviadors que no estan disposats a córrer riscos. Així doncs, la nostra preocupació hauria de focalitzar-se a seguir una estratègia òptima d’inversió, l’objectiu de la qual sigui aconseguir batre la inflació amb la mínima volatilitat possible. És a dir, mantenir el nostre poder adquisitiu sense que el nostre patrimoni sofreixi grans variacions.

Per a preservar el capital, a Ginvest AM disposem de  Ginvest GPS Conservative, la nostra estratègia més conservadora. A tancament d’octubre, aquesta va obtenir una TIR, des d’inici, d’un +2,58% anualitzat, amb una volatilitat continguda d’un 2,38% a 1 any.

Si comparem aquestes dades amb l’IPC dels últims anys, podem dir de manera satisfactòria, que, des d’inici, la nostra estratègia d’inversió més conservadora, fins avui, ha:

  1. Aconseguit batre l’IPC,
  2. Incrementat el valor real i la utilitat del patrimoni inicial dels nostres co-inversors i
  3. Mantingut una volatilitat assumible per a un inversor conservador durant el període, gràcies a la combinació d’actius realitzada (distribució objectiu de 20% en renda variable, 70% renda fixa i la resta en actius alternatius i/o monetaris).

 

En aquest context, els estalviadors haurien de considerar seriosament la inversió, ja que els rendiments que poden aconseguir mantenint la seva postura actual són pràcticament nuls. No fer aquest pas condemna als estalviadors a no obtenir cap rendibilitat del capital estalviat després d’anys d’esforç i assumir pèrdues pràcticament garantides.

Per tot l’anteriorment exposat, podem concloure que, en moments inflacionistes és necessari incorporar la inversió en actius reals a les nostres carteres per a optimitzar el benefici i mantenir el poder adquisitiu.

 

 

Pot ampliar la informació sobre la nostra estratègia Ginvest GPS Conservative en el següent enllaç:  https://ginvest.es/conservative-selection/

 

 

Miquel Cantenys

Middle Office Analyst