presa de decisions

Gestió de carteres

Oferim un servei de gestió discrecional de carteres per a aquells clients que volen delegar la presa de decisions de la seva cartera d’inversions.

Per això construïm carteres basades en els pilars següents:

Oferim un servei de gestió discrecional de carteres per a aquells clients que volen delegar la presa de decisions de la seva cartera d’inversions.

Per això construïm carteres basades en els pilars següents:

Oferim un servei de gestió discrecional de carteres per a aquells clients que volen delegar la presa de decisions de la seva cartera d’inversions.

Per això construïm carteres basades en els pilars següents:

GESTIÓ DE CARTERES

Assignació d’actius

Ens centrem en el disseny de la cartera que maximitzi la relació rendibilitat/risc dels nostres clients en l’horitzó temporal de la inversió.

Per això és important definir l’estratègia i definir un benchmark per mesurar les nostres decisions.

Un cop definida la nostra estratègia, ja podem crear el mapa de riscos o GPS de la inversió, que ens permetrà visualitzar el camí futur de les nostres inversions.

GESTIÓ DE CARTERES

Assignació d’actius

Ens centrem en el disseny de la cartera que maximitzi la relació rendibilitat/risc dels nostres clients en l’horitzó temporal de la inversió.

Per això és important definir l’estratègia i definir un benchmark per mesurar les nostres decisions.

Un cop definida la nostra estratègia, ja podem crear el mapa de riscos o GPS de la inversió, que ens permetrà visualitzar el camí futur de les nostres inversions.

GESTIÓ DE CARTERES

Definició tàctica

Una vegada definida l’estratègia, establim els límits de les decisions de tipus tàctic. Són aquelles decisions implementades dins de cada cartera en determinats períodes temporals, basades en les condicions de mercat i l’entorn econòmic de cada moment. A la pràctica, això suposa que dins de les carteres podrem incrementar o reduir el pes de qualsevol actiu en funció de la nostra visió de mercat.

 

A Ginvest ens autolimitem per evitar “possibles desastres”.

GESTIÓ DE CARTERES

Definició tàctica

Una vegada definida l’estratègia, establim els límits de les decisions de tipus tàctic. Són aquelles decisions implementades dins de cada cartera en determinats períodes temporals, basades en les condicions de mercat i l’entorn econòmic de cada moment. A la pràctica, això suposa que dins de les carteres podrem incrementar o reduir el pes de qualsevol actiu en funció de la nostra visió de mercat.

 

A Ginvest ens autolimitem per evitar “possibles desastres”.

Ginvest Portfolio Conservative

Euribor +250 p.b. 3 anys

Per a inversors que prioritzen la reducció de riscos. Segueix una estratègia amb un objectiu de volatilitat baixa, però que pot produir retorns baixos a mitjà o llarg termini.

  Renda variable 15-25%

  Renda fixa 50-75%

  Inversió alternativa 5-15%

  Actius monetaris 5-10%

Ginvest Portfolio

Balanced

Euribor +450 p.b. 5 anys

Per a inversors amb un perfil moderat de risc, amb una cartera equilibrada entre actius de volatilitat baixa i alta.

  Renda variable 45-55%

  Renda fixa 25-45%

  Inversió alternativa 5-10%

  Actius monetaris 5-10%

Ginvest Portfolio

Dynamic

Euribor +600 p.b. 7 anys

Per a inversors amb un objectiu d’inversió a llarg termini, que acceptin un nivell de volatilitat més alt a canvi d’obtenir rendibilitats més elevades.

  Renda variable 65-75%

  Renda fixa 10-30%

  Inversió alternativa 0-5%

  Actius monetaris 5-10%

«No podem predir.

Ens podem preparar.»

Howard Marks, President d’Oaktree Capital.

GESTIÓ DE CARTERES

Selecció d’actius

Sovint, els bons gestors poden obtenir rendibilitats millors que els seus índexs de referència, però també poden obtenir retorns pitjors que la gestió passiva. Això significa que el procés de selecció de gestors és crític.

 

A Ginvest utilitzem tècniques quantitatives i qualitatives per seleccionar els fons que componen la cartera.

 

Els criteris de selecció tenen en compte:

GESTIÓ DE CARTERES

Selecció d’Actius

Sovint, els bons gestors poden obtenir rendibilitats millors que els seus índexs de referència, però també poden obtenir retorns pitjors que la gestió passiva. Això significa que el procés de selecció de gestors és crític.

 

A Ginvest utilitzem tècniques quantitatives i qualitatives per seleccionar els fons que componen la cartera.

 

Els criteris de selecció tenen en compte:

1 |

ESTRATÈGIA D’INVERSIÓ

Com el gestor intenta aconseguir la rendibilitat objectiu?

2 |

PROCÉS

D’INVERSIÓ

Com identifica els actius i implementa l’estratègia? El procés és lògic, fiable i consistent?

3 |

Equip

gestor

És l’equip gestor el responsable de l’èxit anterior?

1 |

ESTRATÈGIA D’INVERSIÓ

Com el gestor intenta aconseguir la rendibilitat objectiu?

2 |

PROCÉS

D’INVERSIÓ

Com identifica els actius i implementa l’estratègia? El procés és lògic, fiable i consistent?

3 |

Equip

gestor

És l’equip gestor el responsable de l’èxit anterior?

4 |

Rendibilitat històrica

El gestor té un historial llarg millorant el seu índex de referència?

5 |

COMPARATIVA DE LA COMPETÈNCIA

Com s’ha comportat el fons comparat amb la seva competència?

6 |

CONTROL

DEL RISC

Quins procediments de control del risc utilitza?

4 |

Rendibilitat històrica

El gestor té un historial llarg millorant el seu índex de referència?

5 |

COMPARATIVA DE LA COMPETÈNCIA

Com s’ha comportat el fons comparat amb la seva competència?

6 |

CONTROL

DEL RISC

Quins procediments de control del risc utilitza?

1 |

ESTRATÈGIA D’INVERSIÓ

Com el gestor intenta aconseguir la rendibilitat objectiu?

2 |

PROCÉS

D’INVERSIÓ

Com identifica els actius i implementa l’estratègia? El procés és lògic, fiable i consistent?

3 |

Equip

gestor

És l’equip gestor el responsable de l’èxit anterior?

4 |

Rendibilitat històrica

El gestor té un historial llarg millorant el seu índex de referència?

5 |

COMPARATIVA DE LA COMPETÈNCIA

Com s’ha comportat el fons comparat amb la seva competència?

6 |

CONTROL

DEL RISC

Quins procediments de control del risc utilitza?

GESTIÓ DE CARTERES

Avaluació periòdica

Fem un control de la qualitat de la gestió a través de la «Performance Attribution». Això ens permet identificar els punts forts i els punts febles.

 

Tenir un mètode clar i precís per atribuir rendibilitats ajuda a evitar processos de discussió subjectiva i formalitza els processos d’avaluació objectiva.

GESTIÓ DE CARTERES

Avaluació periòdica

Fem un control de la qualitat de la gestió a través de la «Performance Attribution». Això ens permet identificar els punts forts i els punts febles.

 

Tenir un mètode clar i precís per atribuir rendibilitats ajuda a evitar processos de discussió subjectiva i formalitza els processos d’avaluació objectiva.