Poder de Fixació de preus: Per què ara és tan important?

A diferència d’altres moments on les decisions d’inversió les hem pres donant més importància a factors com el sector, àrea geogràfica, tendència social, estil de gestió o mida de la companyia, ara afegim el Poder de Fixació de Preus (PFP) com a factor determinant en la selecció, encara que sempre ho hem tingut en compte per a analitzar la qualitat d’un negoci.

Les empreses de caràcter més cíclic, amb baixes barreres d’entrada i amb poc valor afegit tindran més dificultats per a traslladar, al preu final, els efectes de l’entorn inflacionista actual.

Mentre que les empreses que han sabut gestionar les seves barreres d’entrada i mantenir el seu PFP tindran capacitat per traslladar al consumidor final l’increment en els preus que estem experimentant aquests últims mesos. Conseqüentment, també mantindran l’estabilitat dels seus marges i el seu valor.

 

Per què ara és important?

 

La inflació a USA se situa per sobre del 7%, el nivell més alt des de 1982. També a UK i Europa la inflació ascendeix a màxims de les últimes dècades.

El conflicte geopolític entre Rússia i Ucraïna i per extensió, de la resta del món, ha incrementat la volatilitat, generant moviments bruscos en els mercats.

Les sancions adoptades pel conflicte han afegit més pressió inflacionista als preus de l’energia i matèries primeres. Esperem, de tot cor, que la guerra s’acabi com més aviat millor, però lamentablement les conseqüències d’aquesta mena d’esdeveniments perduren més en el temps que els propis conflictes.

Per a controlar la inflació la Reserva Federal americana (FED) ha començat a pujar els tipus d’interès i el banc central europeu (BCE) ja qüestiona aplicar mesures a la política monetària.

Els consumidors veiem com, després de dos anys de pandèmia, la inflació està erosionant els nostres estalvis i rebaixant el nostre poder adquisitiu.

Al cap d’un any de molta narrativa financera sobre la rotació d’inversions d’empreses amb alt creixement (beneficiades pel desenvolupament tecnològic durant la pandèmia) cap a empreses de caràcter més cíclic (beneficiades per la normalització post-covid) ens trobem en una cruïlla difícil de resoldre. En quina mena d’actius invertir el nostre patrimoni financer?

Per a aportar una mica de llum en aquest complex moment, els parlarem del criteri que estem aplicant en la selecció de les nostres idees d’inversió:

 

Què és el Poder de Fixació de Preus (PFP)?

 

Descriu l’impacte d’un canvi en el preu d’un producte, sobre la quantitat demandada d’aquest producte.

En matèria d’inversió el poder de fixació de preus ho entenem com la capacitat que té una empresa de pujar preus sense que les seves vendes o quota de mercat es vegin afectats. Des del punt de vista quantitatiu, PFP és el marge brut de l’empresa i la seva estabilitat.

“Si tens la capacitat de pujar preus sense perdre negoci a les mans d’un competidor, tens un molt bon negoci”. Warren Buffett

 

Desconstrucció del PFP

 

El PFP és un concepte estretament relacionat amb l’elasticitat de la demanda, per exemple, una pujada del preu d’un producte X tendeix a portar la demanda del consumidor cap a un altre producte Y,  semblant i de menor cost.

Si recorden la clàssica fórmula:

Elasticitat de la demanda= % Canvi en la quantitat demandada / % Canvi en el preu

 

En el gràfic podem veure com una pujada de preu (de P1 a P2) té un efecte negatiu sobre la quantitat demandada (de C1 a C2).

Si decreixen les vendes, també ho fan els seus beneficis i conseqüentment també la valoració en els mercats financers. Si una empresa no té un bon PFP, qualsevol increment dels seus preus farà baixar la demanda dels seus productes o serveis.

D’altra banda, un increment de preus d’una empresa que tingui PFP no afectarà la demanda dels seus productes, per la falta d’alternativa de productes als quals els consumidors es puguin desplaçar.

Els mecanismes de generació de PFP poden variar considerablement i provenir de fonts diverses. Les principals estan relacionades amb les barreres d’entrada com són:

 

– Oferir un producte o servei únic.

La falta de competidors incrementa el PFP. Per exemple, el primer Iphone, no va tenir rivals durant els primers anys des del seu llançament. El nivell d’innovació, qualitat i usabilitat li ha permès a Apple mantenir-se, durant bastants anys, en el rang alt de preus de Telèfon intel·ligent sense rivals.

 

– Escassetat de recursos.

Si els recursos o matèries primeres per a un producte són difícils d’obtenir, l’empresa tindrà major PFP donades els seus avantatges competitius. Com és el cas de ASML, el principal proveïdor de les empreses fabricadores de semiconductors (com Intel o Samsung). Gràcies al seu nivell de sofisticació tecnològica en la impressió de xips més petits i potents, té pràcticament un monopoli en aquest nínxol de mercat, deixant enrere els seus principals competidors.

 

– Períodes d’alta demanda,

on no hi ha suficient oferta per a satisfer les comandes. Per exemple, en la situació viscuda recentment amb les dificultats en les cadenes de subministrament. Però també, situacions més comunes com aconseguir habitació d’hotel o un bitllet d’avió en temporada alta. En aquests casos el PFP no és un factor fonamental de l’empresa, sinó de la ciclicitat de la demanda.

 

– Empreses que ofereixen un servei deflacionista,

és a dir, que redueixen costos o milloren l’eficiència operativa dels seus clients. Si l’estalvi de costos del client és major a l’increment del preu, l’empresa proveïdora tindrà PFP, especialment en períodes de baix creixement. Una àrea que alberga empreses d’aquesta tipologia és la Intel·ligència Artificial. Afegir també, que aquestes empreses solen tenir un model de negoci escalable i que el seu creixement no implica un creixement d’estructura proporcional.

 

– Lleialtat cap a l’empresa proveïdora.

Quan el canvi de proveïdor implica un cost massa elevat per al client. Per exemple, SAP, com a programa de gestió integral d’empreses i organitzacions. Una vegada implementat, amb l’organització formada i el seu entorn acostumat a operar transversalment amb el programa, el canvi a un altre proveïdor podria ser excessivament lent i costós.

 

– Valor afegit. 

A diferència de les empreses que fixen els seus preus basant-se en els costos de producció o en els preus dels seus competidors, una empresa amb capacitat de superar les expectatives dels seus consumidors i oferir un bon servei, tindrà major PFP. En aquest punt és molt important la capacitat que té l’empresa d’entendre amb profunditat les necessitats dels seus clients.

 

– El poder de la marca.

El posicionament de la marca, la imatge percebuda i els valors que transmet també influeixen considerablement en el PFP. Per exemple, L’Oreal o el conglomerat LVMH, amb marques associades a la qualitat i l’estatus, reconegudes pel consumidor i per les quals està disposat a pagar un preu superior.

 

A continuació, els detallem alguns fons de les nostres carteres que incorporen les companyies esmentades i que a més inverteixen en altres amb els mateixos criteris.

– Seilern America en la cartera nord-americana

– Comgest Growth Europe Opportunities en la cartera europea

– Fidelity Àsia cartera de mercats emergents.

– Echiquier Artificial Intelligence.

 

El PFP pot variar entre indústries, fins i tot entre empreses dins una mateixa indústria, però un factor comú per a mantenir el PFP, és que les empreses han de revisar i millorar constantment del valor que ofereixen als seus clients i les seves barreres d’entrada.

Si les empreses inverteixen en el desenvolupament de les seves marques, productes, processos de producció i distribució, probablement milloraran el seu PFP i, per conseqüència, l’estabilitat del seu marge brut. En cas contrari, els consumidors, usuaris o clients, valoraran les alternatives ofertades pels competidors.

Dins del context tan complex que estem vivint actualment, una part positiva és que, els que gaudim fent la nostra feina, ens exigeix tornar als fonamentals, és a dir, estudiar empresa per empresa a l’hora de construir una cartera d’inversió i no deixar-se portar per modes, tendències i sorolls. Un hàbit més exigent, però sens dubte, més gratificant i que aporta més valor als nostres co-inversors.

 

 

 

Eloi Romero Valls Director de Desenvolupament de Negoci

Eloi Romero Valls

DIRECTOR DE DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI