Visió de mercat desembre 2022

Novembre ha estat un mes molt marcat per:

– La possible millora de la inflació als EUA a la vista de les últimes dades de l’IPC.

– Els preus de la producció, que s’han situat per sota de les previsions.

Encara que, el mercat laboral es manté tensat a l’espera de veure com afectaran els acomiadaments massius, anunciats el mes passat per les grans empreses tecnològiques.

D’aquesta manera, tal com apunten tots els senyals, la inflació ja hauria tocat sostre als EUA (i en absència d’una escalada en el preu del gas), les lectures haurien de començar a caure en 2023. Aquest escenari ha comportat que la FED anunciï un alentiment en les pujades dels tipus d’interès.


CONSEQÜÈNCIES EN ELS MERCATS FINANCERS

Conseqüentment, els mercats financers ja ho han descomptat amb conseqüències importants:

– Renda Fixa
Tant governamental com corporativa, es van convertir en oportunitats d’inversió. Gràcies al fet que es contempla la fi de la pujada o una menor alça de tipus d’interès pel mercat. Per exemple, el vèrtex de bons corporatius va acabar amb un ral·li del 4,02%.

Aquest entorn de canvi, en l’orientació de la política monetària de la FED, va afavorir la depreciació significativa del dòlar en un 5,3% contra l’euro.

– Renda Variable
Ha estat un mes positiu, amb pujades significatives en totes les àrees geogràfiques. El vèrtex dels EUA va finalitzar amb una rendibilitat del 5,01% i un 6,91% l’índex europeu. Destacar la pujada de l’índex Emergents d’un 11,24% gràcies, principalment, a les bones dades procedents de la Xina sobre una lleugera relaxació en la política de Covid 0 i la distensió en les relacions amb els EUA.

 


POSICIONAMENT ESTRATÈGIC DE LES NOSTRES CARTERES

Davant aquesta situació, la nostra cartera estratègica, continua implementada per a fer front a una inflació persistent amb un menor creixement, via:

– Renda Fixa
Aquest mes la FED ha aconseguit assentar les expectatives d’inflació. D’aquesta manera, continuem introduint més durada a les carteres mentre ens centrem en la part de més qualitat creditícia davant el menor creixement esperat.

Incrementem la durada mitjançant l’entrada d’un fons global de bons corporatius investment grade amb major durada.

En l’àmbit global, en aquesta classe d’actiu, continuem centrats en baixes durades, bons flotants i algun fons més oportunístic.


– Renda Variable
Continuem infraponderats mentre mantenim la cautela en aquest actiu. Les expectatives de beneficis encara no descompten completament els riscos per al creixement. Estar diversificats és la clau per a aportar més estabilitat a la cartera en aquests moments d’incertesa.

Quant a tipologia, preferim fons invertits en companyies de qualitat i amb poder de fixació de preus per a poder traspassar l’increment de preus al client final, amb una visió més a llarg termini o fons amb creixements estables i sostinguts. Com serien, per exemple, els sectors defensius. D’altra banda, estar diversificats en diferents àrees geogràfiques ens aporta descorrelació a la cartera.

 

 

_
Ginvest AM