Fecha
17 octubre 2022

Compartir

Amundi S&P 500 ESG

 

Recentment, hem afegit el fons Amundi S&P 500 ESG a les nostres carteres d’inversió, més concretament al vèrtex de Renda Variable dels Estats Units.

 

Descripció

 

L’Amundi S&P 500 ESG és un fons amb exposició a l’índex S&P 500 ESG, l’objectiu del qual és la inversió a l’índex més representatiu dels Estats Units, respectant criteris de sostenibilitat i excloent companyies que es troben en sectors com el carbó tèrmic, armamentístic i el tabac.

 

Filosofia d’inversió

 

L’índex S&P 500 representa les 500 empreses nord-americanes amb major capitalització borsària. Gràcies a això captura gran part de la capitalització de les empreses dels Estats Units i, a la vegada, és dels índexs més seguits dins de la comunitat financera.

El S&P 500 ESG per part seva, pondera a nivell sectorial de la mateixa manera que el S&P 500, excloent els valors de l’índex en sectors considerats no sostenibles. Com no existeixen posicions destacades en el S&P500 que es troben en aquests sectors, podem observar com les principals posicions del fons són semblants a les de l’índex. Avui dia, les cinc empreses amb major pes al fons són Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet (més coneguda com a Google) i Tesla.

 

Per què Amundi S&P 500 ESG?

 

Com hem comentat anteriorment, el fons serà incorporat al vèrtex de Renda Variable dels Estats Units, concretament a la part CORE de les nostres carteres. El que busquem amb l’entrada d’aquest actiu és l’exposició a la beta de mercat. Això significa que la variabilitat de la rendibilitat respecte al seu índex de referència és molt baixa, estant exposat al risc sistemàtic o, del conjunt de mercat.

Ens trobem amb un fons amb un tracking error molt baix respecte al nostre benchmark dins del vèrtex de Renda Variable dels Estats Units, i ens encaixa a la perfecció amb la nostra metodologia de construcció de carteres on, una part de cada vèrtex d’inversió sempre està exposada al conjunt de mercat, minimitzant nostre marge d’error.

Tot l’anteriorment descrit exposa les raons que ens han portat a prendre la decisió d’implementar aquest fons a la nostra cartera, sempre tenint present la nostra metodologia de construcció de carteres i el nostre objectiu permanent d’obtenir una rendibilitat ajustada al risc dins d’un horitzó temporal definit.

 

 

Miquel Cantenys

Gestor d’inversions

 

 

 

Fecha
17 octubre 2022

Compartir

Llamar Contactar