Balanced Selection

Data:
Valor:
Canvi de dia
Des d'origen:
Aquest any:

POLÍTICA D’INVERSIÓ I OBJECTIU

El patrimoni estarà invertit en una combinació d’actius renda fixa, renda variable i inversions alternatives. La inversió en renda variable no superarà el 60%. La cartera s’implementarà a través de fons d’inversió, ETFs o actius en directe.

La cartera espera obtenir un retorn anual mitjà d’Inflació objectiu + 2,50% en un horitzó temporal de 5 anys amb una volatilitat mitjana inferior al 8%. El Banc Central Europeu estima com a inflació objectiu un 2% anual.

 

CONSIDERACIONS DE RISC

Les inversions del fons estan subjectes als riscos de mercat, així com a les fluctuacions del tipus de canvi de les divises. El fons pot utilitzar instruments derivats com a part del procés d’inversió.

El compartiment no pren en consideració les incidències adverses sobre els factors de sostenibilitat, ja que no disposa actualment de polítiques de diligència deguda en relació amb aquestes incidències adverses. Ginvest en l’exercici de la seva activitat té en compte la sostenibilitat en la presa de decisions.

Fitxa del producte

ISIN: ES0125424004

CATEGORIA DEL FONS: Renda variable mixta internacional

DATA DE REGISTRE EN LA CNMV: 19/10/2018

SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA: 10€

DIPOSITARI: Banc Inversis S.A.

PARTÍCEP: 340

PATRIMONI: 40.606 M€

COMISSIÓ:

1% Sobre el patrimoni

9% Sobre els resultats

 

DOCUMENTACIÓ

Fitxa mensual – Juny de 2024: [PDF ↓]

Fullet: [PDF ↓]

DFI: [PDF ↓]

Reglament de gestió: [PDF ↓]

Informe semestral (31/12/2023): [PDF ↓]

Informe semestral (30/06/2023): [PDF ↓]

Informe semestral (31/12/2022): [PDF ↓]

Informe trimestral (30/09/2022): [PDF ↓]

CCAA Ginvest GPS FI: [PDF ↓]

Històric valor liquidatiu [Excel

Llamar Contactar