Candriam Equities Australia

Recentment, hem incorporat el Candriam Equities Austràlia a les nostres carteres d’inversió, més concretament al vèrtex de Renda Variable de Mercats Emergents.

 

Descripció

 

El Candriam Equities Austràlia és un fons concentrat d’empreses australianes d’alta convicció, gestionat per un equip d’inversió local (Ausbil Investment Management) i altament especialitzat en el mercat australià. L’equip gestor combina en la seva presa de decisions tant enfocaments top-down com bottom-up per a la creació de la seva cartera concentrada.

 

Filosofia d’inversió

 

L’equip de Candriam Equities Austràlia treballa sota un procés d’inversió disciplinat i una metodologia clara quant a la construcció de la seva cartera d’inversió. Les seves principals creences són:

– Els guanys de les empreses són els principals “drivers” de les cotitzacions de les companyies, així com els únics catalitzadors reals perquè les empreses continuïn creixent. Per tant, el no tenir un estil definit comporta que el fons tingui una millor evolució en tot el cicle econòmic, independentment de si el biaix de mercat és més “valor” o “creixement”.

– L’equip gestor cerca poder invertir a les empreses de màxima qualitat dins de la geografia australiana. Això inclou buscar i seleccionar les empreses amb una baixa elasticitat de la demanda i un fort poder de fixació de preus, dos atributs que poden permetre a una empresa continuar creixent a futur i amb bons marges, independentment del principal risc actual com és la inflació en costos.

– A més, també busca empreses i sectors amb canvis estructurals o tendències a favor, que es trobin en fases embrionàries de rendibilitat, buscant d’aquesta manera tenir exposició a empreses i sectors que puguin gaudir del creixement dels seus beneficis per als pròxims anys.

 

Amb tots aquests atributs, el fons construeix una cartera concentrada d’empreses de qualitat o amb catalitzadors positius per al mitjà termini, i assignant-los un pes dins del fons segons el nivell de risc de l’acció i capitalització de mercat.

 

Per què Austràlia?

 

El mercat australià es caracteritza per una estabilitat política, un banc central independent, alta taxa d’ocupació, inflació continguda i un creixement moderat. Afegir que la legislació obliga les empreses a invertir un 10% del salari del treballador en un sistema de pensions d’ocupació, per la qual cosa Austràlia és el quart major mercat de pensions del món, convertint-se en un motor per a l’economia nacional, en ser grans inversors i finançadors de les companyies australianes. A més, les empreses retribueixen a l’accionista amb un alt dividend, consistentment més elevat que als EUA o globalment.

 

Tàcticament i encara que és un mercat ben diversificat amb líders en diversos sectors, la seva alta exposició a empreses exportadores de matèries primeres comportarà un alt creixement amb el boom actual quant a alta demanda de recursos naturals per a la descarbonització.

 

Encaix en les nostres carteres

 

A l’hora d’incorporar aquest fons al nostre vèrtex de renda variable de mercats emergents, busquem descorrelacionar part de la nostra renda variable (el fons es troba amb una rendibilitat plana YTD) a l’ésser un mercat més aïllat i amb un alt dividend que li confereix estabilitat. A més, aporta exposició a commodities i empreses financeres, dos sectors que continuaran en expansió els pròxims anys. 

 

 

Miquel Cantenys

Gestor d’inversions