Data
16 octubre 2023

Compartir

Carta trimestral tercer trimestre 2023

“No podem predir, ens podem preparar,” la cèlebre cita de Howard Marks, cofundador de OakTree Capital Management, guia la nostra estratègia d’inversió en un context marcat per la incertesa econòmica i financera.

No podem predir.

Creiem que ningú està en disposició de fer-ho. La taula que cada any elabora JPMorgan demostra la dificultat en la predicció dels mercats.

Una vegada hem determinat el perfil de risc segons circumstàncies personals i horitzó temporal establert per l’inversor, el gruix de la cartera s’inverteix en vehicles d’inversió diversificats i consistents en el llarg termini, que no es desviïn de l’estratègia planificada per l’inversor:

Vehicles d’inversió que no destaquen normalment en el curt termini, però que en períodes més llargs baten a aquells més enfocats a temàtiques, actius o zones geogràfiques més afectats per la conjuntura del moment. Són la columna vertebral de la cartera aportant estabilitat, robustesa i replicant l’estrategia fixada pel inversor.

La resta de la cartera la podem dedicar a aquelles oportunitats on veiem un major potencial, ja sigui un sector, país o actiu. Aquestes decisions tàctiques no amenacen l’estratègia global acordada amb l’inversor atès que representen una proporció menor de la cartera.

Invertim, no especulem.

Per tant, ens adaptem a la conjuntura del mercat i a la informació disponible per a preparar-nos adequadament.

Alguns factor a tenir en compte inclouen:

  • Europa: S’encamina cap a l’estagflació, caracteritzada per una inflació elevada i persistent juntament amb un decreixement econòmic.
  • EEUU: S’observa una inflació que, encara que està baix control, supera els nivells desitjats, acompanyada d’un creixement econòmic que es desaccelera sense arribar a entrar en una recessió. Aquest escenari es presenta com el principal punt de preocupació per al mercat financer, ja que les implicacions en termes de duració i sector d’inversió poden variar considerablement segons si la desacceleració resulta gradual o si finalment es tradueix en una recessió.
  • Japó i Emergents(asiàtics sobretot): gaudeixen d’una inflació més controlada i creixement econòmic.
  • Polítiques monetàries en curs:Quant a les polítiques monetàries en vigor, els Estats Units es troba en una posició més avançada, amb tipus d’interès en nivells no vists en molt de temps i una notòria reducció en la seva oferta monetària. A Europa, és possible que es registrin algunes pujades addicionals en els tipus d’interès. D’altra banda, molts països emergents encara continuen implementant polítiques monetàries expansives, i el Japó manté els tipus d’interès en terreny negatiu.

TENSIONS GEOPLOÍTIQUES

A més d’aquests aspectes econòmics, és essencial considerar les tensions geopolítiques, com el conflicte armat a Ucraïna, les disputes comercials entre els Estats Units i la Xina i els seus efectes en les nacions veïnes, el problema del deute als Estats Units, els ajustos en la producció de l’OPEP i l’actual conflicte a la regió àrab-israeliana.(*comentario al final de la nota)

A primera vista, aquesta incertesa podria semblar que limita les oportunitats d’inversió. No obstant això, hi ha tendències, sectors i regions que no depenen en gran manera de la perspectiva macroeconòmica i que presenten oportunitats interessants. A més, en el curt termini, sorgeixen oportunitats que val la pena considerar.

OPORTUNITATS

En primer lloc:

Existeixen sectors de qualitat amb un creixement estructural com la disrupció digital, la intel·ligència artificial o les energies renovables. Aquest últim impulsat per noves regulacions, consciència sobre el canvi climàtic i les enormes inversions realitzades pels estats.A Europa, veiem iniciatives com Next Generation i Net Zero. Als Estats Units, destaquen el Xips Act, el Infrastructure Act i el Inflation Act. Mentres que a Xina, es promouen a través del pla quinquennal que recolza la digitalització, la neutralitat en el carboni i la prosperitat interna.

La repatriació de la fabricació als EUA actua com a motor estructural en el llarg termini. Crea un nou cicle d’inversió per a les empreses que es traduirà en millor eficiència, dinamisme i donarà suport als marges. Per exemple, gràcies a aquestes mesures TSMC (principal fabricant de semiconductors mundial) està construint dos mega fàbriques als EUA que comportarà més creixement i ocupació tant en aquests sectors com en les seves àrees relacionades.

En segon lloc:

Busquem oportunitats en zones o països que no estiguin fortament influenciades per les preocupacions econòmiques globals. Els països emergents, especialment els asiàtics, aporten diversificació a la gestió. Els seus catalitzadors de mercat són diferents als que afecten a Europa i els EUA, mantenen un sa creixement i una baixa inflació. A més, la creixent classe mitjana en aquesta regió està impulsant la demanda de béns i serveis. l’Índia i Vietnam, en particular, s’han convertit en substituts de la Xina en la fabricació de productes per a empreses com Nike o Apple.

En aquest bloc també afegim al Japó, gràcies als sòlids beneficis de les seves empreses (la majoria de qualitat i líders en els seus segments), les reformes empresarials “Abenomics” favorables a la retribució a l’accionista i a millora d’eficiència. Últimament hi ha hagut pressió al Japó perquè les empreses optimitzin els seus balanços (actualment continuen amb molta tresoreria) i millorin els seus rendiments. A més, el fet de tenir una inflació al 3%, no vista en anys, comportarà que l’efectiu sigui menys atractiu i farà que les empreses inverteixin en actius i així dinamitzin més l’economia.

En tercer lloc:

Finalment, identifiquem oportunitats en el curt termini en dues àrees específiques en les quals anem construint posició en les carteres gràcies a un potencial de pujada elevat amb un delimitat percentatge de pèrdua.

  • Petites companyies: tan aviat es resolguin les incerteses en l’horitzó haurien d’enlairar per les seves baixes valoracions i el seu perfil més domèstic.
  • Duració en Renda Fixa: La Renda Fixa va començar el 2023 massa optimista, anticipant baixades de tipus d’interès per a enguany però que s’estan allargant en el temps. Pel que avui dia i després de les pujades de tiris de l’any passat han obtingut rendibilitats sol lleugerament positives en el que portem d’any.No obstant això, els màxims més recents representen el nivell més alt en més de 15 anys el que representa una oportunitat. Amb aquests tipus d’interès, els inversors poden sentir la temptació d’optar per la liquiditat o dipòsits, especialment donat el nivell de volatilitat experimentat l’any passat i la incertesa actual. No obstant això, per a aquells inversors més conservadors, estar en nivells màxims de rendiments és un indicador favorable de les possibles rendibilitats futures, ja que proporciona ingressos sòlids, diversificació i una protecció addicional contra les possibles caigudes del mercat.

La Renda Fixa s’ha comportat millor que la liquiditat en un horitzó de dos anys en tots els casos durant els últims 35 anys. A més, la fi del cicle de pujades de tipus ha donat pas històricament a unes sòlides rendibilitats dels bons com podem veure en el següent gràfic:

El que posa en relleu el fet d’afegir un major carry i durada a les carteres.

Data
16 octubre 2023

Compartir

Llamar Contactar