Data
30 gener 2022

Compartir

La majoria de nosaltres podem estar d’acord en que independentment de la nostra professió, la nostra situació familiar o la nostra manera d’entendre la vida, cal aprofitar cada segon que aquesta ens ofereix com si fos l’últim. No obstant això, viure el moment a vegades suposa no pensar en el futur ni en les possibles conseqüències de les nostres accions. Per a l’ésser humà això és fàcil de dir, però difícil d’aconseguir, ja que som els éssers pensants per excel·lència.

La nostra naturalesa ens ha dotat d’un cervell complex amb un encèfal preparat, entre moltes altres coses, per ser capaços de fer plans de futur, anticipar les conseqüències de les nostres accions, i fins i tot imaginar des de la nostra pròpia experiència.

El fet de poder prendre decisions sobre un futur incert, en segons quines situacions, pot ser un gran avantatge, però en altres circumstàncies pot derivar en un trencaclosques. Intentar anticipar conseqüències, moviments o resultats, en el nostre món, el de les finances, és una cosa molt complicada i fins i tot comprometedora per a les nostres inversions.

Molts inversors confonen el fet d’imaginar el futur, amb intentar endevinar-lo, cosa per a la qual, de moment, el cervell humà encara no està preparat. Si assumim que com a inversors no som capaços d’endevinar el futur, com podem encarar el demà?.

Evidentment, cada inversor l’afrontarà a la seva manera, però des de la nostra experiència, només coneixem una manera de fer-ho bé, i és a través d’un mètode.

Un mètode és una sèrie de passos successius que ens condueixen a un fi determinat. L’objectiu de la persona o equip de persones que utilitzen un pla o una metodologia, és arribar a la presa de decisions i resoldre de la mateixa manera problemes semblants en un futur.

En un món amb més de 10.000 fons d’inversió on escollir, per a la construcció de carteres, Ginvest utilitza una metodologia ordenada, sòlida i disciplinada que podem resumir en 5 fases:

1- Definició del risc i horitzó temporal:

Per a poder obtenir uns bons resultats d’acord a les nostres expectatives, és clau identificar el risc que podem o volem assumir, amb el corresponent horitzó temporal.

2- Assignació estratègica:

S’intenta construir una cartera que maximitzi el binomi “rendibilitat-risc” en relació al seu horitzó temporal.

Sempre es recomana una cartera global diversificada segons els següents 8 vèrtexs d’inversió:

 • Renda fixa de Governs.
 • Renda fixa Investment Grade (alta qualitat creditícia).
 • Renda fixa de països Emergents.
 • Renda fixa High Yield (poca qualitat creditícia).
 • Renda variable dels Estats Units.
 • Renda variable Europea.
 • Renda variable Japonesa.
 • Renda variable de Països Emergents.
3- Definició Tàctica:

Una vegada definida l’estratègia, s’estableixen els límits de les decisions de tipus tàctic. Són aquelles decisions implementades dins de cada cartera en determinats moments temporals, basades en les condicions de mercat i l’entorn econòmic de cada moment.

Per exemple, en una cartera moderada d’aproximadament un 50% de renda variable, la neutralitat de la cartera, seria la que podem observar a continuació en el gràfic, i els nostres límits tàctics podrien ser els següents:

 • Renda Variable 45-55%
 • Renda Fixa 25-45%
 • Inversió Alternativa 0-10%
 • Actius Monetaris 0-10%

 

4- Selecció d’actius:

En aquest apartat del procés es selecciona, mitjançant tècniques quantitatives i qualitatives, a els millors fons d’arreu del món segons les nostres necessitats i riscos assumits. Alguns exemples per poder fer aquesta selecció podrien ser, el fet de poder respondre a les següents preguntes:

 • Estratègia d’inversió: Com intenta el fons aconseguir la rendibilitat objectiu?
 • Procés d’inversió: Com identifica els actius i com implementa l’estratègia? El procés és lògic, fiable i consistent?
 • Equip gestor: És l’equip gestor el responsable de l’èxit anterior del fons?
 • Rendibilitat històrica: El fons té un llarg historial millorant el seu índex de referència?
 • Comparativa de la competència: Com s’ha comportat el fons en comparació amb la seva competència?
 • Control del risc: Quins procediments de control de risc utilitzen?

Dels 10.000 fons d’inversió que comentàvem en els que podem invertir, segons la nostra selecció i necessitats actuals, monitoritzem més de 1.500 fons a temps real. Seguidament, aquests 1.500 fons són subdividits i classificats per l’equip de gestió segons els nostres 8 vèrtexs d’inversió. Finalment, escollim entre 25 i 30 fons per a la gestió de vehicles institucionals, i d’entre 10 i 15 fons per a les carteres de gestió discrecional o de clients particulars. Per tant, podem afirmar que el procés de selecció dels fons, a més de ser exhaustiu, és crucial i decisiu per a obtenir les rendibilitats esperades.

5- Avaluació periòdica:

Una vegada tenim la cartera definida i implementada, realitzem un control periòdic de la qualitat de la gestió. Per poder-ho fer amb exactitud, des de Ginvest hem creat un “Performance Attribution” propi per a cada client, la qual cosa ens permet tenir un mètode clar i precís per a identificar a cada moment, on estem sumant en l’estratègia i on hem de millorar.

 

Tota aquesta metodologia, constància i control, ens permet materialitzar la confiança dels nostres co-inversors en resultats.

Una de les meravelloses coses que té aquesta professió és que, ja sigui per bé o per malament, vivim en un món cada dia més globalitzat, amb notícies a temps real, i això fa que per a nosaltres cada dia sigui diferent, un nou despertar, amb nous reptes, riscos i oportunitats a parts iguals.

 

Data
30 gener 2022

Compartir

Llamar Contactar