Data
2 desembre 2021

Compartir

Davant la certesa d’una inflació més persistent, i amb l’objectiu d’invertir en actius amb poder de fixació de preus, hem introduït un nou fons en els nostres vehicles d’inversió, en el vèrtex de renda variable europea: el Seilern Europa.

Seilern Investment Management és una boutique familiar i independent de capital privat, fundada a Londres en el 1989. per Peter Seilern, actual president de l’entitat.

La gestió ha estat sempre fidel a la seva filosofia d’inversió:

Bons negocis, ben gestionats i que mostren un creixement de qualitat, superior al sector en el qual operen. Les empreses romanen en la cartera una mitjana superior a 10 anys, la qual cosa ens indica l’enfocament de “partner” a llarg termini que té la gestora a l’hora de seleccionar les seves inversions. Aquesta baixa rotació, al costat d’un alt grau de convicció en les idees d’inversió, es tradueix en una cartera concentrada d’entre 17 i 25 companyies.

Peter Seilern-Aspang

Seilern parteix d’un escenari inicial d’estudi de 58.000 companyies cotitzades. Després d’aplicar les seves 10 regles d’or i un rigorós anàlisi, es defineix l’Univers Seilern. Aquest serà format per les úniques 50-70 empreses que compleixen els seus criteris, de les quals són seleccionades les que, finalment, construeixen la cartera d’inversió.

Les seves 10 regles d’or es divideixen en dues parts:

  1. les primeres són per a detectar empreses que puguin créixer de manera sostenible per sobre de la mitjana i,
  2. les segones, per a prevenir-nos d’una pèrdua permanent del capital.

 

Perquè una empresa sigui apta per a entrar dins del seu Univers haurà de superar totes les regles, les quals detallem a continuació:

El conjunt de regles que Seilern aplica, descarta empreses que es troben en sectors de baixa rendibilitat, amb capacitat limitada de creixement, necessitats altes de capital, o difícils de valorar com, per exemple, el sector bancari, l’assegurador, aerolínies, telecomunicacions i/o commodities, entre altres.

Un exemple seria el creixement de vendes durant el període 2016-2020 de les empreses del seu univers, el qual ha estat d’un 5.3% anualitzat respecte a un 3.7% de la mitjana de les empreses del S&P 500, durant el període.

Així doncs, el seu marge operatiu és d’un 23.6% de mitjana respecte a un 15.9% de l’índex americà i, el seu deute net respecte al seu EBITDA, és d’un multiplicador del 0.3x respecte a un 1.5x.

Què ens trobem? Que, de mitjana, el seu univers respecte al seu índex de referència, ven més, amb menors necessitats de capital, amb un marge major i amb menys deute, cosa que els fa tenir un rendiment del capital superior a la mitjana del mercat. Això, sumat a una filosofia d’inversió de llarg termini i allunyant-se del soroll mediàtic, crea valor de manera consistent per als seus inversors, entre els quals ens hi trobem satisfactòriament.

La incorporació del fons Seilern Europa a les nostres carteres, respon al nostre compromís de seleccionar les millors idees d’inversió per als nostres co-inversors. Per aquesta raó, a Ginvest analitzem constantment les gestores i boutiques més especialitzades i inexplorades pel públic general, que aporten valor afegit a les estratègies d’inversió.

Amb aquests moviments, observem l’eficiència de tenir el patrimoni canalitzat en instruments d’inversió col·lectiva, ja que d’aquesta manera podem donar als nostres co-inversors una major adaptabilitat i flexibilitat a les seves carteres d’inversió, tenint present els seus objectius patrimonials i l’horitzó temporal establert.

No volem acomiadar-nos sense recomanar, des de Ginvest, el llibre “Only the best will do” escrit pel fundador, Peter Seilern. Una lectura fàcil i entretinguda, per a aprofundir sobre la seva metodologia d’inversió i entendre millor els seus grans èxits com a inversor. Un must per a tot aquell amant de les bones finances

Data
2 desembre 2021

Compartir

Llamar Contactar